Retourbeleid
Webwinkel

RETOURBELEID WEBWINKEL

Retourvoorwaarden

Is je product niet naar wens? Wat vervelend! Dit willen we natuurlijk snel voor je oplossen. Binnen 30 dagen na ontvangst kan je een product aan ons retourneren. De retourservice is mogelijk voor producten die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Het product is compleet, in originele staat en onbeschadigd. Voor tweedekans producten geldt dezelfde status als bij aflevering conform foto’s in de webshop.
 2. Het product is voorzien van originele etiketten, labels en/of kaartjes.
 3. Het product zit (indien mogelijk en aanwezig) in de originele onbeschadigde verpakking.
 4. Het product is niet gebruikt (kleding is niet gedragen).

Hoe kan ik mijn bestelling retourneren?

Door in te loggen in je account kan je via de button ‘bestellingen‘, met de button ‘retour aanvragen‘ heel eenvoudig je retour van het product aanmelden. Doorloop de stappen in deze retourprocedure.

Indien je nog geen account hebt, kan je contact opnemen door een mail te sturen naar info@we2move.nl.

Hoe gaat het retourproces in zijn werking?

Het retourproces bestaat uit de volgende stappen:

1. Je meldt je retour aan via de button bestellingen, met de button retour aanvragen in je account.
2. Je ontvangt binnen 48 uur de retourinstructies.
3. Je brengt de retour naar het dichtstbijzijnde DHL-service punt.
4. Wij ontvangen je retour en controleren of deze in goede staat is.
5. Wij verwerken je retour en storten het geld terug of ruilen het product (dit duurt normaliter 2-5 werkdagen).

Waar moet ik mijn bestelling naar toe terugsturen?

Het product retourneren naar:

We2Move B.V.
Iepenlaan 13
3828 BW Hoogland

Hoe lang heb ik om mijn bestelling te retourneren?

Je kan ieder product binnen 30 dagen na ontvangst aan ons retourneren. Heb je hierover vragen, schroom niet om contact op te nemen door een mail te sturen naar info@we2move.nl.

Wanneer ontvang ik mijn geld terug, als ik het retourverzoek heb ingediend?

Indien het product is betaald, dan betalen wij het bedrag zo spoedig mogelijk terug na retourzending. Wij streven binnen 3 werkdagen, met uiterlijk 14 dagen na herroeping. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds door ons is terug ontvangen of sluitend bewijs van complete terugzending is gegeven. Terugbetaling gaat via dezelfde betaalmethode als bij betaling van het product.

Welke artikelen in de algemene voorwaarden zijn van toepassing op het retourneren van mijn bestelling?

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 30 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels de button ‘retour aanvragen’ in je account onder ‘bestellingen’ of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 30 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen geen kosten voor zijn rekening. Ook niet de kosten van terugzending.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 • die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
 • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 • betreffende weddenschappen en loterijen.
Winkelwagen
 • Je winkelwagen is leeg.